Darvİnİzmlə Elmİ Mübarİzə Aparmağın Əhəmİyyətİ

Darvinizm, Allahın varlığını və vahidliyini, insanların Rəbbimizə qarşı məsul olduqlarını inkar edər. Materializmin və din əxlaqına uyğun olmayan cərəyanların dayaq nöqtəsidir. Bundan ötrü də, elmi baxımdan çürüdülmüş olmasına baxmayaraq, ideoloji qayğılarla ayaqda saxlanılmağa çalışılır.

ardını oxu

Bütün kainatın və canlıların kortəbii təsadüflərin əsəri olduğunu iddia edən darvinizm dövrümüzün ən təhlükəli ideologiyasıdır. Materializm, kommunizm və faşizm başda olmaqla, bəşəriyyətə fəlakət gətirən bütün zərərli ideoloji cərəyanların elmi dayağı olan darvinizm təxminən 150 ildir ki, ideoloji qayğılarla ayaqda tutulmağa çalışılır.

ardını oxu

Darvinizmə qarşı aparılacaq elmi mübarizənin olduqca geniş miqyaslı olması və dünya səviyyəsində aparılması vacibdir. Çünki darvinizm, bütün cəmiyyətləri hədəf alır və bəşəriyyəti böyük fəlakətlərə sürükləyir. Medya vasitəsilə güclü şəkildə davam etdirilən darvinizm təbliğatına qarşı, bu azğın ideologiyanın heç bir elmi dəyəri olmadığı və hansı təhlükələr ehtiva etdiyi hamıya çatdırılmalıdır.

ardını oxu

TƏKAMÜL YALANIDarvinizm, yəni təkamül nəzəriyyəsi yaradılış həqiqətini inkar etmək məqsədilə irəli sürülmüş, ancaq uğursuzluqla nəticələnmiş elmdən kənar cəfəngiyatdan başqa bir şey deyil. Canlıların cansız maddələrdən təsadüfən əmələ gəldiyini iddia edən bu nəzəriyyə kainatda və canlılarda çox möcüzəvi nizam olduğunun elm tərəfindən sübut edilməsi ilə və təkamül prosesinin əsla baş vermədiyini göstərən 350 milyona yaxın fosilin tapılması ilə süqut etmişdir. Bu gün təkamül nəzəriyyəsini dirçəltmək üçün dünya səviyyəsində aparılan təbliğat sadəcə elmi həqiqətlərin təhrif olunmasına, tərəfli şərhinə, elm adı altında söylənilən yalan və saxtakarlıqlara əsaslanır.

ardını oxu

Darvİnİzmİ  Müsəlmanlaşdırma Səylərİ: Passİv, Acİz, Təslİm OLAN Mübarİzənİn Bİr Növü


Darvinizmlə elmi mübarizə aparmaqdan qaçanlardakı ortaq psixologiya, darvinizmə qarşı hiss edilən bir cür acizlik duyğusudur. Təkamül nəzəriyyəsinin elmi tapıntılara əsaslandığını güman edənlər, elm qarşısında çarəsiz olduqlarını düşünürlər. Təkamülçülərin irəli sürdükləri iddiaların, doğruluğu sübut edilmiş məlumatlarla dəstəklənildiyini, dolayısilə bunlara cavab vermələrinin demək olar ki, qeyri-mümkün olduğunu zənn edərlər. Belə olduqda isə, hələ ən başdan "təslim olmağı" qəbul edərlər.

ardını oxu